TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Eesti teehoid vajab juurde 2,16 miljardit investeeringuid

24.09.2020

ERR'i andmetel on riigiteede teehoiu kava kohaselt teedevõrgu arendusvõlg, ehk summa, mis kataks maanteede nõuetega vastavusse viimise, 2030. aastaks 2,16 miljardit eurot. Teedevõrgu praegusel tasemel säilitamise mahajäämus on 689 miljonit eurot. Vaata täpsemalt SIIT.

Miks investeeringud teehoidu on olulised?

  • Investeeringud taristusse toetavad pikaajaliselt majandust ja toovad raha tagasi. Taristu ehitusse ja hooldusesse investeeritud miljon eurot loob keskmiselt 15 töökohta ja sageli sinna piirkonda, kuhu investeering tehakse.
  • Investeeringud taristusse suurendavad üldist heaolu. Elukeskkond tervikuna muutub paremaks ja väärtuslikumaks.
  • Investeeringud headesse teedesse säästavad loodust (väiksem CO2).
  • Suurendavad ohutust ja säästavad inimelusid.
  • Tõstavad Eesti ja Eesti ettevõtete (s.h. regionaalsete) konkurentsivõimet (väiksemad transpordikulud, kiirem kaupade liikumine jne).
  • On väga tugev regionaalpoliitiline meede - hea, toimiv ja tänapäevane taristu laiemalt (teede ja kommunikatsioonide olemasolu) võimaldab ettevõtjatel investeerida ka väljapoole suuri keskusi.
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka