TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Eesti Taristuehituse Liit tunnustas 2021. aasta parimaid lõputöid

Alates 2014. aastast on Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) tunnustanud parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöid. Parimate lõputööde tunnustamise eesmärgiks on teehoiu valdkonna teadus- ja arendustegevuse edendamine ning üliõpilaste motiveerimine innovatiivsete lahenduste leidmiseks. Koostöö kõrgkooli ja ülikooli vahel on Eesti Taristuehituse Liidu jaoks väga oluline. ESTEL'i üks peamiseid eesmärke on valdkonna järelkasvuga seotud tegevused.

2021. aasta parimateks lõputöödeks osutusid:
-Tallinna Tehnikakõrgkool
Ando Orgusaar'i töö, mille nimi on - Asfaltkatte paigaldustehnoloogia analüüs.
FOTO auhinna üleandmisest. 

-TalTECH
Ralf Kalm'i töö, mille nimi on - Asfaltkatte kvaliteedi hindamismeetodite analüüs.
FOTO auhinna üleandmisest.

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka