Eesti Standardikeskuse koolitus "Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele"

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Toimuva koolituse täpsem info on leitav ja registreerida saab SIIN

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka