TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Eesti Asfaldiliit võõrustas Euroopa Asfaldiliidu peaassambleed

11. ja 12. juunil toimus Tallinnas Euroopa Asfaldiliidu (EAPA) korraline aastakoosolek, millest võtsid osa 13 Euroopa riigi Asfaldiliitude esindajad.

Koosolekul arutati teetööliste ja teetööde ohutuse küsimusi, kasutatud rehvide taaskasutamise võimalusi asfaltsegude tootmises, tutvuti uuringutega asfaldi vastupidavusest sildadel, asfaldi tootmise ja paigaldamise temperatuuride alandamisega kaasnevast positiivsest keskkonnamõjust ja kogemustest erinevates riikides. Saadi ülevaade EAPA tehniliste komiteede aastase töö tulemustest ning arutati ka organisatsiooni haldamise ja juhtimise küsimusi.

Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens andis osalejatele ülevaate Eesti teedemajandusest ning tutvustas Eesti Asfaldiliidu ja Eesti Teedeklastri eesmärke ja tegevusi.

Teisel päeval oli külalistel võimalik osa võtta tehnilisest ekskurssioonist, mille käigus tutvuti Eesti asfaldiliidu liikmesettevõtte TREV-2 Grupp AS uue asfaltbetoonitehasega ja Ülemiste liiklussõlme ehitusega.

Pildid / - - eapatln4

Ühtlasi tähistati Tallinnas EAPA 40. sünnipäeva piduliku õhtusöögiga Kadrioru Kunstimuuseumis. Sellest olid kutsutud osa võtma mitmed organisatsiooni endised presidendid ja võtmeisikud.

Pildid / - - eapatln7 

Järgmine EAPA peaassamblee koos Euroopa asfalditööstuse tulevikule suunatud sümpoosiumiga toimub 2014. aastal Pariisis.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka