TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Eesti Asfaldiliit tunnustas 2020. aasta parimaid lõputöid

Asfaldiliit on alates 2014. aastast tunnustanud parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöid. Tunnustuse eesmärgiks on teedesektori teadus- ja arendustegevuse edendamine, üliõpilaste motiveerimine viia valdkonda edasi uudsetele radadele. Samuti on Asfaldiliidu jaoks tähtis teehoiu ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö.

2020. aasta parimateks lõputöödeks osutusid:
-Tallinna Tehnikakõrgkool
Hans Keskrand'i töö, mille nimi on - Teekatete albeedo väärtuste mõõtmine ning albeedo mõju hindamine keskkonnale.

-TalTECH
Hardo Pajuse töö, mille nimi on - Meetod täitematerjali vertikaal- ja horisontaalsuunalise filtratsioonimooduli määramiseks püsiva rõhuga permeameetriga.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka