TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

EAPA virtuaalkongress: Asphalt 4.0 for future mobility

15.06.2021

EAPA (Euroopa Asfaldiliit) ja Eurobitume (E&E) korraldavad koostöös 15-17. juunil 2021. aastal virtuaalse kongressi - Asphalt 4.0 for future mobility.

Algselt pidi kongress toimuma 2020. aasta mais Madridis, kuid Covid 19’st tingitud tervisepandeemia tõttu otsustati kongress edasi lükata aastasse 2021. Eelmise aasta lõpus ilmnes, et ainus võimalus kongressi läbiviimseks 2021. aastal saab olla selle korraldamine virtuaalsel platvormil.

2021. aasta E&E kongressi peamised eesmärgid on:
• pakkuda platvormi asfalditööstusele ja sidusrühmadele, et demonstreerida ja õppida viimastel aastatel välja töötatud innovatsioonist ja uutest tehnoloogiatest ning nende mõjust meie toodetele ja protsessidele;
• pakkuda kõigile sidusrühmadele ainulaadset võimalust suhelda, ideid vahetada ja võrgustikke luua viisil, mis julgustab tulevikus positiivselt tegutsema;
• stimuleerida vestlusi ja arutelusid, mis aitavad suunata ühist lähenemisviisi tulevastele väljakutsetele.

 Virtuaalkongressi kodulehe ja huvi korral võimaluse registreeruda leiad SIIT.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka