TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

COVID-19_INFO

ALLPOOL KOONDAME INFORMATSIOONI, MIS VÕIB OLLA OLULINE ETTEVÕTJATELE TÄNASES COVID-19'st TINGITUD ERIOLUKORRAS

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lõi koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti, kus saab oma murede ja küsimustega riigi poole pöörduda. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkt on kolmetasemeline.
1. Esimeseks tasemeks on ministeeriumi veebilehelt aadressil https://www.mkm.ee/covid19-kkk leitav ning regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KKK). MKM soovitab kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.
2. Kontaktipunkti teine tase on spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust MKM'i KKK veebilehelt.
3. Kolmandaks tasemeks on ettevõtetele suunatud webinar’id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris“. Webinar’id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt.

MKM'i toimunud webinarid, küsimused ja vastused:
-17.03 kell 17.30
-18.03 kell 10.00
-19.03 kell 9.00
-19.03 kell 14.00

Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega.
Rahandusministeeriumi kodulehelt on leitav info eriolukorra mõjudest riigihangetele. Vaata SIIT.

Maanteeameti uudised.
SIIT leiate muuhulgas uudised COVID-19 mõjudest Maanteeameti tegutsemisvaldkonnas.

Info ettevõtjatele.
Tallinna linna koduleht, kuhu on koondatud ettevõtjatele kasulikku infot eriolukorda puudutavate teemade osas. Vaata SIIT.

Otsused võõrtööjõu liikumise osas - MKM, 23. märts 2020
Võõrtööjõu liikumise osas on tehtud järgmised otsused.

19. märtsil toimus Sorainen AS advokaadibürool webinar “COVID-19: Äririskide juhtimine”, mis on kõigile kättesaadav järelvaatamiseks siin. 
Teemad olid:

  • Miks eriolukord kui võimalik oleks ka hädaolukord? Allar Jõks
  • Töötajate informeerimine koroona-positiivsest töötajast või temaga kokku puutunud isikust ning info küsimine töötajalt. Mihkel Miidla
  • Mis saab kriisi ajal töötajatest? Karin Madisson
  • Ühingujuhtimise küsimused Piret Jesse
  • Vääramatu jõud lepingute täitmise kontekstis Kaupo Lepasepp
  • Kuidas võlgnevusi sisse nõuda ja neid ära hoida? Must stsenaarium – saneerimine, pankrot. Mari Karja ja Kaupo Lepasepp
  • Riigihanked kriisiolukorras. Mario Sõrm

Euroopa Ehitustööstuse Föderatsioon tegi 23. märtsil pöördumise Euroopa Komisjonile ehitustööstuse toetamiseks Covid-19 olukorras.
Pöördumise teksti leiad SIIT.

Riigipiiri üleatmise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu
Vabariigi Valituses korraldus nr 78 (vastu võetud 15.03.2020) ja muudetud 26.03.2020

26.03.2020 - Eesti ettevõtlusorganisatsioonide toetusavaldus välistööjõu Eestisse lubamiseks

Vääramatu jõu (force majeure) mõjust
Vääramatu jõud: võluvits, mis vabastab lepinguliste kohustuste täitmisest?
Koroonaviiruse kriis kui vääramatu jõud?

3.04.2020 - Eesti Töötukassa veebiseminar "Töötasu hüvitise väljamaksmine ja taotlemine"
Töötukassa veebiseminaril said vastuse paljud toetusmeetmega seotud küsimused, mis ettevõtjatel, tööandjatel ja raamatupidajatel toetusega seoses võivad tekkida. Veebiseminari saab jälgida SIIT.

Euroopa ehistussektori üleskutse (s.h. ka EAPA) kiirete meetmete rakendamiseks COVID-19 olukorras
Üleskutse

Eesti Ehitusettevõtjate pöördumine Valitsuse poole_7. aprill 2020
Pöördumine

Euroopa Liidu maade ehitussektori kaardistus COVID-19 mõjudest sektorile ja sellest lähtuvalt tehtud otsustest_17. april 2020
Kaardistus

Rahandusministeeriumi info: maksuvõlgade kontrollimine riigihangetes_21. aprill 2020
Kiri

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka