TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Avaldati 2015. aasta teetööde statistika

07.06.2016

Eilsel Eesti Asfaldiliidu üldkoosolekul avaldati 2015. aasta teetööde kogumahud. Asfaldiliit on kogunud ja avaldanud peamisi teetööde statistilisi andmeid liidu asutamisest alates, s.o viimased 25 aastat. Andmeid kogutakse Asfaldiliidu liikmetelt ja teistelt teedealal tegutsevatelt ettevõtetelt. 2015. aasta kohta saadi andmed 24. ettevõttelt. Andmed on ühtlasi sisendiks Euroopa Asfaldiliidu 2015. aasta teetööde statistikale, mille kokkuvõtted avaldatakse 2016. aasta lõpus Euroopa Asfaldiliidu kodulehel Asphalt in Figures.

Juba kolmandat aastat järjest kasvasid peamiste teedeehitustööde, sh asfalteerimistööde, pindamistööde ja stabiliseerimistööde mahud. Samuti suurenesid asfaldi ja bituumeni tootmise mahud. Oma osa selles on ilmselt madalal bituumeni maailaturu hinnal, kuid ka suuremad tellijad on järjest enam tähelepanu pööramas olemasoleva teedevõrgu säilitamisele, mis avaldab positiivset mõju traditsiooniliste teedeehitustööde mahtude kasvule.

Värske statistikaga saab tutvuda kodulehe rubriigis Infomaterjalid / Asfalt arvudes.

Lisainfo: info@asfaldiliit.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka