TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Asfalt - 100% taaskasutatav ehitustoode

22.12.2014

Avaldasime järjekordse tõlke Euroopa Asfaldiliidu uuest trükisest. Seekord asfaldist, kui 100% taaskasutatavast materjalist ja selle kasutamise erinevatest võimalustest. Samas ei tähenda see, et meil asjalood sellega halvasti oleks. On ka Aleksander Kaldas tõlketöös muuhulgas öelnud:

Mis puutub taaskasutamisse, siis kirjutatut tuleb igati aktsepteerida. Meil Eestis peaks asjad selles suhtes korras olema. Aluste stabiliseerimine (täpsemini üle- või ümberstabiliseerimine), mis algas juba paarkümmend aastat tagasi, ülesfreesitud asfaldipuru edukas kasutamine teistel objektidel, nüüd kuumtaastamise tehnoloogiad – see on igapäevaseks muutunud arusaamine ja normaalne töö. Nii et agiteerida pole vaja.

Kogu tõlketööd ja ka varasemaid tõlkeid saate lugeda kodulehe rubriigist: Infomaterjalid / Euroopa Asfaldiliidu väljaanded

Täname Aleksander Kaldast suurepärase kaastöö ja heade kommentaaride eest.


Märt Puust
Tegevjuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka