TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Asfaldipäev ja sellele järgnev vilistlaste kokkutulek toimub 02. novembril

04.09.2018

Pildid / - - Screen Shot 2018-09-04 at 15.51.23

http://www.asfaldiliit.ee/asfaldipaev-ja-sellele-jargnev-vilistlaste-kokkutulek
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka