TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Asfaldiliiduga liitus Tariston AS

28.07.2017

Tariston AS võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 26. juulil 2017.

Tariston AS-i peamised tegevusvaldkonnad on teehooldus ja -ehitus, maaparandustööd, pindamine, mäendus, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning rasketehnika rentimine.

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka