TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Asfaldiliiduga liitus Ramudden OÜ

11.03.2016

Ramudden OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 11.märtsil 2016.

Ramudden OÜ tegeleb ajutise liikluskorralduse ja töömaade ohutuse tagamisega, olles Skandinaavia suurima liikluskorraldusvahendite rendiettevõtte tütarettevõte Eestis. Tegevust Eestis alustati 2016. aastal. 

Ramudden OÜ rendib kõiki ülalmainitud teenuste tagamiseks vajaminevaid tooteid ja teenuseid nagu näiteks ajutised teepiirded, põrkeleevendid, ehitusaiad, liiklusmärgid, valgusfoorid, sõidu- ja käigusillad, kaablikünnised, soojendus- ja kütteseadmed ja palju muud.

Lisaks koostatakse ajutisi liiklusskeeme ja liikluskorraldusprojekte, vastutatakse kogu paigalduse, järelevalve ja korrasoleku eest terve ehitusperioodi jooksul.

Ramudden OÜ-d eristab täna turul tegutsevatest sarnastest ettevõtetest eelkõige väga lai teenuste valik ning seni Eestis mitte kasutusel olevad tooted ja lahendused ajutise liikluskorralduse ja üldehitustöömade turvalisuse tagamisel. Ettevõtte peamine eesmärk on pakkuda Eestis ajutist liikluskorraldust vastavalt Skandinaavias üldlevinud tegutsemisviisile ja standardile, viies üldise ajutise liikluskorralduse ning töömaade töökorralduse ja -ohutuse kõrgemale tasemele.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka