TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Asfaldiliiduga liitus ERC Konsultatsiooni OÜ

15.10.2017

ERC Konsultatsiooni OÜ on Eesti kapitalil põhinev konsultatsiooni-, arendus-, uuringu- ja mõõtmisteenuseid pakkuv firma. Koostöös kohalike ja välismaiste partneritega pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid: 

 • Teede- ja liiklusalased uuringud ja arendustööd
 • Teekatte seisukorraandmete mõõtmine ja seisukorra analüüsid
 • Teekatte seisukorra mõõtevahendite müük ja vahendamine
 • Teede- ja tänavate projekti-, programmi- ja strateegilised analüüsid
 • Sildade seisukord, BMS
 • Teehoiukavad
 • Tasuvusanalüüsid, HDM-4
 • Teedeala rahastustaotluste koostamine
 • Liiklusloendus ja andmete analüüs ning prognoos
 • Liiklusohutusauditid
 • Projektijuhtimine ja konsultatsioon
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka