TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Ajutiselt on peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine

17.05.2021

Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (kohtuasi nr 3-18-1432) on ajutiselt peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse nõudeid, vaid jättis need kutsenõukogu otsustada.

Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister jätnud määrusega kehtestamata EhS § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks. 

Eesti Taristuehituse Liidu kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi menetleda alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister (praegu majandus- ja taristuminister) on asjaomased kvalifikatsiooninõuded EhS § 24 lg 4 alusel kehtestanud. Seoses sellega ei võeta kutsetaotlusi ajutiselt vastu ajavahemikus 17.05.2021 kuni ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseni. 

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka