TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhindade konkurss

07.09.2020

Maanteeamet ja Asfaldiliit on välja kuulutanud konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö ja inseneripreemiatele. Kandidaate saab esitada kuni 5. oktoobrini 2020. aastal. 

Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia.

Inseneripreemia antakse silmapaistvate saavutuste eest viimasel kolmel aastal, mis on aidanud kaasa teedevaldkonna arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Aadu inseneripreemia võitjat autasustatakse vabalt valitud erialakonverentsi tasuta osaluse, auaadressi ja temaatilise skulptuuriga.

Kandidaate võivad esitada nii ettevõtted, ühendused, organisatsioonid kui üksikisikud.

Täpsemad juhised leiate statuudist.

Käesoleva aasta laureaadid kuulutatakse välja 5. novembril TalTechis toimuval Asfaldipäeval.

Lisainfo:
Annika Kitsing
Maanteeamet
Personaliosakond
annika.kitsing@mnt.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka