TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Aadu Lassi nimeline tunnustusauhind

04.09.2019

Maanteeamet ja Asfaldiliit kuulutavad taas välja konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö ja inseneripreemiatele.

Konkursi eesmärk on teedeinseneri elukutse propageerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja selle arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.

Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia.

Elutööpreemia antakse pikaajalise, väljapaistva ja pühendunud inseneritöö eest teedevaldkonnas. Laureaadiks valitu on teedevaldkonnas tegutsejate seas tuntud ja hinnatud nii inimese kui ka insenerina. Aadu Lassi elutööpreemia võitjat autasustatakse rahalise preemia, auaadressi ja temaatilise skulptuuriga. 

Inseneripreemia antakse silmapaistvate saavutuste eest viimasel kolmel aastal, mis on aidanud kaasa teedevaldkonna arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Aadu Lassi inseneripreemia võitjat autasustatakse vabalt valitud erialakonverentsi tasuta osaluse, auaadressi ja temaatilise skulptuuriga.

Aadu Lass oli 50 aastat seotud Eesti teedega. Neist 33 aastat oli ta Eesti teede peainsener, olles maanteevõrgu tehniline juht teedevõrgu arengu kõige tempokamatel aegadel.

Auhinnasaajad valib välja Asfaldiliidu ja Maanteeameti koostöös kokku kutsutud 9-liikmeline auhinnakomisjon ja kuhu kuuluvad nii erialaliitude, teedeehituse eriala õpetavate õppeasutuste, avaliku kui ka erasektori esindajad.

2019. a laureaadid kuulutatakse välja 5. novembril toimuval Asfaldipäeval.

Kandidaate võivad esitada nii ettevõtted, ühendused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Kandidaadid tuleb esitada hiljemalt 5.10.2018 aadressile annika.kitsing@mnt.ee. Samalt aadressilt saab küsida ka täiendavat infot nominentide esitamise kohta. Täpsemad juhised leiate statuudist, mis on üleval Maanteeameti kodulehel.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka