Aadu Lassi nimeline tunnustusauhind

18.10.2018

Maanteeamet ja Asfaldiliit sõlmisid seltsingulepingu, mille eesmärk on teedeinsenerikutse propageerimine, erialase tegevuse ja  väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.

Otsustati hakata välja andma Aadu Lassi nimelist tunnustusauhinda.

Kes on Aadu Lass?

Teedevaldkonna auhinna statuut

Elutööpreemia taotluse esitamise vorm

Inseneripreemia taotluse esitamise vorm

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka