TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

30's Rahvusvaheline Balti Teede Konverents

22.09.2020

30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents toimub 2021. aasta 22-25. augustil Lätis, Riias.
Traditsioonilise teadusliku konverentsina, millel on tugev piirkondlik esindatus, hõlmab 30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents  mitmesuguseid teele suunatud teemasid:
1. Tuleviku liikuvus, strateegiline planeerimine ja teede rahastamine
2. Tee-ehitus ja uuenduslikud materjalid
3. Sillad
4. Liiklusohutus
5. Maantee tavapärane hooldus
6. Nutikad teedelahendused ja intelligentsed transpordisüsteemid
7. Keskkond, kliimamuutused ja energiatõhusus

KONVERENTSI KODULEHT

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka