TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

19. veebruaril toimus Bituumeni Konverents

19. veebruaril 2015 toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti esimene rahvusvaheline Bituumeni Konverents. Kokku registreeris konverentsile 123 osalejat 9-st riigist. Esinema oli kutsutud maailmas tuntud bituumeni ja asfaltkatete uuringutega tegelevad professorid ja teadlased.

Esimeses ettekandes tutvustas professor Hussain Bahia oma kogemusi, mida ta on omandanud Performance Grade (PG) süsteemi arendamisel ja juurutamisel Ameerika Ühendriikides. Professor tegi väga põhjaliku ülevaate kasutatavatest metoodikatest ja katsetest, samuti rääkis PG süsteemi edasiarendustest, millega praegu Katar'is tegeleb. Olulise momendina rõhutas professor Bahia, et bituumen on küll tähtis komponent millega tegeleda, kuid sama oluline on asfaldisegu koostis ehk retsept. Ilma segu hoolikalt projekteerimata ja nõudeid kehtestamata ei ole mõtet raisata raha väga hea ja kalli bituumeni peale. Professor Bahia näitas USA's kehtivaid PG seguretsepti koostamise põhimõtteid ning selgitas, kuidas seal mõõdetakse iPas meetodiga killustiku struktuuri segus.
Professor andis ka põhjaliku ülevaate katsetustest, mida nad on teinud UW-MARC's Eestist pärit bituumenitega. Lisaks andis ta soovitusi, milliseid modifitseerimisvõtteid võiks Eestis kasutada, et saadaolevad bituumenid sobiksid PG kliimakaardi järgi Eestis kasutamiseks.

Teises ettekandes andis M Sc Sven Sillamäe ülevaate Eesti Maanteeameti tellitud bituumeni-uuringust. Kuna tegemist on esimese omataolise uuringuga Eestis, keskenduti uuringu algfaasis baasandmete kogumisele, seda nii reoloogia kui ka keemia vallas. Seejärel võrdles Sven Sillamäe  Eestis rakendatud pen Grade ja USA Performance Grade lähenemismeetodeid bituumenite parameetrite hindamisel. Samuti tõi ta välja parafiinsete õlide baasil toodetud bituumenite ühe nõrkuse - parafiinsete vahade olemasolu bituumenis, ning selle määramise vajalikkuse.

Doktor Migle Paliukaite esitles oma doktoritöö raames koostatud uuringut Leedu bituumenitest. Oma töös keskendus doktor väga tõsiselt keemilisele lähenemisele bituumenite omaduste väljaselgitamisel. Tema seisukohalt on üks tähtsamaid mõõdikuid SARA meetod, kui seda jälgida enne ja pärast bituumeni vanandamist. Samas ühe nõrga momendina Euroopa normatiivides ja ka PG süsteemis tõi doktor välja, et ei ole ühtegi head ja adekvaatset nakke määramise meetodit.
Oma Kanadas Queensi Ülikoolis jätkuvatest õpingutest rääkides kirjeldas Migle Paliukaite põhjalikult katseid, mida seal kasutatakse bituumenite parameetrite defineerimisel, üks nendest on näiteks DENT test.

Neljanda esinejana astus üles professor Terhi Pellinen Aalto Ülikoolist Soomest. Ta alustas oma ettekannet naastrehvidest ja nende mõjust meie teedele. Lisaks kirjeldas ta, millised katsed on Soomes kasutusele võetud, et paremini hinnata naastrehvide mõju teekatetele. Ühe tehnoloogilise lahendusena naastrehvide mõju leevendamiseks on Soomes laialdaselt kasutusel asfaltkatete kuumtaastamine. Professor andis selle tehnoloogia arenguloost Soomes hea ülevaate. Lisaks rääkis ka põhjalikult katendite probleemidest ja Soome Maanteeameti lahendustest nendele probleemidele. Väga kõrgelt hindas professor Pellinen arengut filleri kasutuse reguleerimises.

Kokkuvõtteks:
Väga head tagasisidet said konverentsi korraldajad esinejatelt, kes olid väga rahul konverentsi teemaarendusega. Samuti jäi kõlama, et sellisel teemal peaks konverentse ja töötubasid korraldama rohkem, kuna see annab palju indu ja mõtteid juurde, kuhu poole edasi liikuda. Positiivne oli tagasiside ka kuulajatelt ja teema nende jaoks oluline. Eesti esimene rahvusvaheline Bituumeni Konverents lõi väga hea pinnase ja kvaliteedi, kust on võimalik jätkata edaspidi samadel teemadel ja teemat edasi arendades.

Marek Koit
OÜ ÜLE

Konverentsi ettekanded:

Conference Welcome
Mr Aivo Adamson, Director General, Estonian Road Administration

An overview of conducted studies and on-going research in bitumen and asphalt mixtures, comments on bitumen and asphalt mixtures suitable for Estonian climate
Prof Hussain Bahia, UW-MARC, USA

Bitumen research in Estonia, video
Mr Sven Sillamäe, TTK University of Applied Sciences/Tallinn University of Technology, Estonia

Results of bitumen research in Lithuania, video
Dr Miglė Paliukaitė, Vilnius Gediminas Technical University/Queens University, Lithuania/Canada

The role of bitumen in asphalt mixtures, video
Prof Terhi Pellinen, Aalto University, Finland

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklaster
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike        Pildid / - A_TTÜ    Pildid / - A_AsfaldiliitPildid / - A_ÜlePildid / - kaksiklogo v.väike   

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka