TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

18. mail toimus Laboripäev

Kolmapäeval, 18. mail toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Asfaldiliidu kevadine teabepäev koondnimega Laboripäev, mis seekord keskendus peamiselt teedeehituse materjalide laboratoorsete katsetuste temaatikale. Tutvustati valdkonda reguleerivaid õigusakte ja standardeid, arutleti nende uuendamise plaanide, vajaduste ja võimaluste üle, räägiti erinevate materjalide proovivõtu kogemustest ja parimatest praktikatest, proovivõtja pädevustest ja koolitusvajadusest ning läbiva teemana mõõtemääramatusest. 

Laboripäeva ettekanded:

1. Sissejuhatav ettekanne, Janek Hendrikson, Maanteeamet

2. Täitematerjalid, Kristjan Lill, TTÜ Teedeinstituut

3. Asfaltsegud ja asfaltkatted, Silver Siht, Teede REV-2 AS

4. Stabiliseeritud katendikihid, Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkool

5. Mõõtemääramatus, Edi Kulderknup, Eesti Akrediteerimiskeskus


Lisainfo: info@asfaldiliit.ee  

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka